The Project

Projekt IEREST zapolnjuje to vrzel, saj ponuja niz učnih modulov Medkulturne poti, ki jih študenti/-ke Erasmus lahko uporabljajo pred, med in po bivanju v tujini. Učna gradiva spodbujajo prožno učenje in so v oporo študentu/-ki, da ob mednarodni izkušnji pridobi čim več v smislu osebne rasti in medkulturne ozaveščenosti.

Ciljne skupine projekta IEREST so:

  • učitelji medkulturne vzgoje/ sporazumevanja v visokem šolstvu;
  • študentje/-ke, potencialni, bodoči, sedanji in pretekli udeleženci izmenjav v programu Erasmus;
  • mednarodne, nacionalne in lokalne zainteresirane skupine (vključno z visokošolskimi ustanovami).

Najboljše učne prakse, razdelane v okviru medkulturnih poti, predstavljamo v virtualnem okolju Humbox, oddelku IEREST. Tam smo zbrali vsa potrebna gradiva, postopke, teoretične in metodološke pristope, ki naj vodijo bodočega učitelja/-ico, da medkulturno pot lahko ponovi.

Drugi pomemben prispevek projekta so številni sporazumi, ki smo jih sklenili z zainteresiranimi skupinami, saj so z medkulturnimi potmi pridobile možnost, da širijo medkulturno ozaveščanje med svojimi odhajajočimi in prihajajočimi študenti/-kami.