The Project

Aangezien mobiliteit nog steeds de uitzondering is in plaats van de regel (COM (2009) 329: 5), blijft het nodig om mobiliteit op steeds nieuwe manieren te promoten, vooral in het hoger onderwijs. Het is ook nodig om de kwaliteit van de mobiliteit te bewaken want het is bekend dat een verblijf in het buitenland op zich niet volstaat om te verhinderen dat studenten op een stereotiepe manier aankijken tegen anders-zijn (Shaules, 2007; Strong, 2011).

IEREST komt aan deze nood tegemoet door een modulair intercultureel leerpad te ontwikkelen voor Erasmusstudenten voorafgaand aan, tijdens, en na hun verblijf in het buitenland. Op die manier wil IEREST studentenmobiliteit aanmoedigen en ondersteunen opdat studenten zoveel mogelijk voordeel zouden halen uit hun internationale ervaring op het vlak van persoonlijke groei en intercultureel bewustzijn.

IEREST richt zich tot de volgende doelgroepen:

  • Docenten interculturele competentie en communicatie in het hoger onderwijs;
  • Potentiële, aankomende, huidige, en voormalige Erasmusstudenten;
  • (Inter)nationale, regionale en lokale stakeholders, inclusief hogeronderwijsinstellingen.

De beste leeractiviteiten van het interculturele pad zijn beschikbaar op Humbox. Daar vindt u alle benodigde materialen, procedures, en theoretische en methodologische aanwijzingen om docenten te begeleiden die de modules willen gebruiken.

Een tweede resultaat van IEREST is het afsluiten van een aantal akkoorden met bijkomende universiteiten ('ally partners') voor het implementeren van de interculturele paden.