The Project

Koska “liikkuvuus on vieläkin pikemminkin poikkeus kuin sääntö” (COM(2009) 329: 5), liikkuvuuden edistämiseksi tarvitaan etenkin korkeakoulutuksessa edelleen innovatiivisia toimia. Myös eurooppalaisten nuorten liikkuvuuden laatuun on kiinnitettävä huomiota, sillä tiedetään hyvin, ettei asuminen vieraassa maassa välttämättä itsessään vähennä opiskelijoiden stereotyyppisiä käsityksiä toisista ihmisistä (Shaules, 2007; Strong, 2011).

IEREST vastaa näihin tarpeisiin kehittämällä/rakentamalla interkulttuurisen oppimispolun (joukon opetusmoduleja), jotka on suunnattu opiskelijavaihtoon lähteville, opiskelijavaihdossa oleville ja vaihdosta takaisin palanneille Erasmus-opiskelijoille. Hankkeen tavoitteena on edistää kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvää oppimista. Lisäksi tavoitteena on tukea opiskelijoita niin, että heidän kansainvälisistä kokemuksistaan olisi mahdollisimman paljon hyötyä heidän henkilökohtaiselle kasvulleen ja interkulttuurisen tietoisuutensa kehittymiselle.

IEREST-hankkeen kohderyhmänä ovat:

  • Interkulttuurisen kasvatuksen/kommunikaation opettajat korkea-asteella
  • Vaihdossa olevat, vaihtoon lähdössä olevat sekä aiemmat Erasmus-opiskelijat
  • Uudet mahdolliset Erasmus-opiskelijat
  • Kansainväliset, kansalliset ja paikalliset sidosryhmät (mukaan lukien korkeakoulut)

Parhaat interkulttuuriseen polkuun liittyvät opetuskäytännöt kootaan verkkoalustalle. Se sisältää kaikki tarpeelliset materiaalit, esitteet sekä teoreettiset ja metodologiset ohjeet, jotka opastavat opettajia interkulttuurisen polun toistamisessa.

Toisena keskeisenä tuotoksena ovat sidosryhmien kanssa laadittavat sopimukset, joilla säädellään interkulttuuristen oppimispolkujen hyödyntämistä.